Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa


Katedra Ogrodnictwa


Rośliny Ozdobne


ul. Papieża Pawła VI 3


71-459 Szczecin


tel. 91 449 6359


e-mail: kro@zut.edu.pl
obrazek