Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
obrazek
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Katedra Ogrodnictwa
Rośliny Ozdobne
ul. Papieża Pawła VI 3
71-459 Szczecin
tel. 91 449 6359
e-mail: kro@zut.edu.pl